Od czego zależy pojawianie się samosiewów zbóż? Jak można im zapobiegać?

Samosiewy to dla wielu ogrodników i rolników problemowa kwestia, a niestety równie często lekceważona. Przeciwko samosiewom powinny zostać podjęte zdecydowane i doraźne działania, które nie tylko je wyeliminują, ale wpłyną też na zapobieganie ich pojawianiu.

Jak to zrobić? Samosiewy nazywane są chwastami jednoliściennymi. Pojawiają się najczęściej przy rozwoju zbóż rzepaku, szczególnie gdy nasiona te nie były odpowiednio zaprawione, a gleba zabezpieczona.

Co ważne – nie można ich lekceważyć i należy sobie z nimi jak najszybciej poradzić. Samosiewy powinny być likwidowane już w momencie wzrostu zbóż rzepaku.

Przede wszystkim samosiewy stanowią źródło grzybów i w ten sposób mogą zarażać zdrowe zboża, a dodatkowo przez groźne szkodniki są traktowane jako potencjalne pożywienie – w ten sposób także zainteresują się naszymi docelowymi uprawami i zbożami. Graminicydy są uważana za jedną z najbardziej skutecznych i najczęściej używanych metod walki z samosiewami.

Co ważne, należy wykorzystywać je już profilaktycznie – wiosną często konieczne będzie użycie znacznie większej dawki, co będzie miało wpływ na chemiczną strukturę upraw. Zabieg ten powinno się wykonać już wtedy, gdy pojawią się pierwsze dwa liście właściwe rzepaku.

To optymalny moment, aby wykorzystać preparaty, które jako substancję aktywną wykorzystują chizalofop-p-etylowy – substancje te są środkami nalistnymi i w ten sposób powinny być docelowo aplikowane.